loader
ماتیا پلازا
توجه به این مسئله که معماری معاصر ایران در بستری شکل گرفته که از جریان های مدرنیته، صنعتی شدن و جهانی شدن به طور مداوم تاثیر پذیرفته و باعث شده که این معماری از گذشته و تاریخ خود جدا شده و روی به تقلیدی کورکورانه و سطحی از معماری غرب بیاورد، ضرورت احیای فرهنگ معماری و شهرسازی اصیل ایرانی-اسلامی که امروزه جایگاه ویژه آن به عنوان حلقه مفقوده در نظام شهر سازی کشور مشهود است، غیر قابل انکار استبرای ادامه کلیک کنید

ماتیا پلازا
پروژه های تجاری اداری با توجه به قدرت بی بدیل اقتصاد در عصر ما، موضوعی ویژه در طراحی معماری به حساب می آیند. در عصری که توجه به هر مسئله به میزان صرفه و بازدید اقتصادی می باشد، بدیهی است که امکان پرداختن به نگاه های خاص در معماری مجموعه های تجاری تقویت می گردد. دغدغه های امروز معماری و تدابیری برای تطابق اندیشه ها و نیاز های دیروز و امروز ، معماران را بر آن داشته تا از سلایق حاکم بر جامعه امروزی فاصله نگیرند. از این رو طراحی فضایی سیال آماده در معماری امروز تهران تا حدودی اجتناب نا پذیر است

برای ادامه کلیک کنید

مشخصات و موقعیت مکانی

مجموعه ماتیا پلازا با زیر بنای 80490 متر مربع، در محدوده منطقه 1 تهران و در زمینی سبز با وسعت 8672 متر مربع در خیابان پاسداران قرار دارد که از شمال به گوچه تنگستان چهارم و از جنوب به کوچه ناز دوم دسترسی دارد

مشخصات و موقعیت مکانی

مجموعه ماتیا پلازا با زیر بنای 80490 متر مربع، در محدوده منطقه 1 تهران و در زمینی سبز با وسعت 8672 متر مربع در خیابان پاسداران قرار دارد که از شمال به گوچه تنگستان چهارم و از جنوب به کوچه ناز دوم دسترسی دارد

ویژگی ها

0
واحد

پارکینگ

0
واحد

تجاری

0
واحد

اداری

0
طبقه

تعداد طبقات

طبقات کاربری تعداد توضیحات
منفی هفت تا منفی دو پارکینگ 1069 واحد
منفی یک تا اول تجاری 114 واحد
دوم فود کورت 7 رستوران با آشپزخانه مجزا به همراه نمازخانه
سوم سالن مراسم 2 سالن مراسم به همراه آشپزخانه و نمازخانه
چهارم تا نهم اداری 132 واحد

پلان طبقات

پلان طبقه منفی دوم

دو ورودی و خروجی در طبقه منفی دو و یک ورودی و خروجی در طبقه همکف

پلان طبقه منفی هفتم تا منفی سوم

چهار باکس پله و آسانسور در 4 جهت پروژه


پلان طبقه همکف

*شامل 36 واحد تجاری
*دو ورودی در ضلع های شمالی و جنوبی
*ورودی مخصوص رستوران ها و سالن مراسم
*ورودی و لابی مخصوص واحد های اداری

پلان طبقه منفی یک

*شامل 34 واحد تجاری
*یک ورودی مخصوص در ضلع جنوبی
*ورودی هایپر مارکت
*سکوی اختصاصی ماشین های تخلیه بار
*دو آسانسور پانوراما از طبقه منفی یک تا دوم


پلان طبقه دوم

شامل مجموعه فودکورت ها و رستوران

پلان طبقه اول

شامل 44 واحد تجاری


پلان طبقه چهارم تا نهم

شامل 132 واحد اداری

پلان طبقه سوم

شامل مجموعه سالن های جشن و مراسم

گالری

نمای داخلی از طبقات تجارینمای داخلی از فودکورت و سالن مراسم
نمای داخلی واحدهای اداری


دیگر پروژه ها